Инструкции За Употреба

Стъпка 1:
Поставете съответния чип на апарата.

Стъпка 2:

Заредете съответната лентичка в апарата.

Стъпка 3:

Вземете капка кръв от пръста си с помощта на ланцетата.

Стъпка 4:

Сложете капката кръв на лентичката.

Упътването за устройствата на английски.

User_Guide_EasyTouch.pdf